Hovsa – ny skole på kasernen?

Selv om der allerede sidste år var dialog om placeringen af Farum Lilleskole på Farum Kaserne kom det nok som en overraskelse for os alle, at planerne nu ser ud til at kunne blive realiseret. Grundejerforeningen har ikke modtaget officiel henvendelse fra Furesø Kommune og måtte, som mange af medlemmerne,…

Mere…

Godt nyt i ”Strategi for ladestandere til el-biler”

I ”Strategi for ladestandere til el-biler” har Furesø Kommune (forvaltningen) udarbejdet et konkret forslag til placering og type af nogle af de kommende ladestandere på offentligt tilgængelige parkeringsarealer, som har tilstrækkelig strømforsyning. Forvaltningen stiller bl.a. forslag om placering af 1 hurtigladestander med 2 almindelige ladestandere på Regimentsvej, Farum Kaserne. Farum…

Mere…

Generalforsamling 2020 – Grundejerforeningen Farum Kaserne

Grundet Covid-19 forsamlingsforbuddet er årets ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen, som jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af maj, udsat. Tilsvarende gælder fristen for forslag fra medlemmerne, som normalt skal være bestyrelsen i hænde seneste den 1. marts. Forslag til dette års ordinære generalforsamling må således, for at komme til behandling…

Mere…

Opfordring til tjek af vandmåler grundet højt tryk

Farum Fjernvarme har i øjeblikket udfordringer med indtrængning af råvand i fjernvarmesystemet, hvilket kan give udfordringer med for højt tryk i systemet. Vi opfordrer derfor til at alle forbrugere tjekker deres vandmåler for for højt brugsvandsforbrug og ligeledes tjekke om der evt. er en utæt varmtvandsbeholder eller lign. Oplever du…

Mere…

INGEN BEBOER-PARKERING PÅ BØRNEHUSETS PARKERINGSPLADS

Furesø Kommune har rettet henvendelse til Grundejerforeningen, da der desværre igen er beboere på Farum Kaserne, som benytter børneinstitutionens parkeringspladser. P-pladsen er dimensioneret til børnehuset. Ikke til at være ekstra p-plads for de nærmeste bebyggelser. Grundejerforeningen skal derfor endnu en gang på vegne af Børnehuset henstille til, at beboerne på…

Mere…

Kontakt til din Grundejerforening

Hvis du som medlem af Grundejerforeningen ser forhold på foreningens fællesområder, som du mener bestyrelsen skal kende til eller skal reagere på, så husk at du kan kontakte os via kontaktformularen her på hjemmesiden eller via gf.farumkaserne@gmail.dk Da Facebookgruppen ”Farum Kaserne” er et beboerforum og derfor uafhængig af Grundejerforeningen mister…

Mere…

Forårs-hilsen fra The Scandinavian

På The Scandinavian glæder man sig over, at rigtig mange af beboerne på kaserneområdet benytter sig af gåture i naturen på golfbanens område. Dog beder The Scandinavian i samarbejde med Grundejerforeningen alle beboerne på Farum Kaserne være opmærksom, hvordan man skal færdes i området.  Læs mere her: Færdsel på The…

Mere…