Lokalplan 130 – Naturlegeplads på Farum Kaserne

Lokalplan 130 er blevet vedtaget den 25. september 2019 og offentligt bekendtgjort den 2. oktober 2019. Lokalplan 130 skal muliggøre etablering af en offentligt tilgængelig naturlegeplads på et naturområde i den nordlige del af Farum Kaserne. Lokalplanen fastlægger principper for placering og udformning af legeredskaber, således at området fortsat fremstår…

Mere…

Opdatering – lukning af Slangerupvej

Slangerupvej lukkes den 4. juli 2019 fra midnat pga. af brorenovering. Vejen forventes åbnet igen i uge 32. Da Slangerupvej er lukket fra krydset Regimentsvej/ Slangerupvej og frem til Farum Gydevej, ledes bilisterne ad Lillevangsvej/ Ryttergårdsvej/ Farum Gydevej. Bilister fra Farum mod Frederikssund ledes i krydset Bistrupvej/ Slangerupvej via Frederiksborgvej/…

Mere…

Opfølgning på borgermøde vedrørende ny lokalplan på Farum Kaserne, Garnisonsvej

Grundejerforeningen har modtaget en henvendelse fra forvaltningen, hvori de takker for stort fremmøde og engageret deltagelse i borgermødet den 27. maj 2019. Forvaltningen fremsender samtidig supplerende oplysninger, som aftalt på mødet: Facadetegninger for de bygninger, der er under opførelse i øjeblikket indenfor lokalplanens delområde 1 vest for Garnisonsvej Garnisonsvej LP 140…

Mere…