Om Kasernen

Historien

Farum Kaserne blev overdraget til Ingeniørregimentet den 15. marts 1956. Kasernen var i sin oprindelige form opdelt i 3 områder: vestligst langs Farum Lillevang lå et depot- og garageområde med værksted ved en betonvej, der fører videre ud på øvelsespladsen. I midten et indkvarteringsområde med undervisningsbygning og østligst et administrations- og fritidsområde med kaffestue, kommandobygning, infirmeri, fritidshjem med kaffestue for de værnepligtige, messer, bibliotek, gymnastiksal og varmecentral. Der blev endvidere etableret eget vandværk og spildevandsrensningsanlæg samt 11 tjenesteboliger, der i dag fortsat er at finde på Ingeniørvænget.

Nutiden

Kasernen blev købt af Farum Kommune (nu Furesø Kommune) og handlen blev endelig godkendt den 16. maj 2001. Den 1. april 2003 startede kommunen det store arbejde med nedrivning og oprydning. Der blev lavet helt nye forsyningsledninger, og området blev opdelt i delområder. Kasernens vandværk er overtaget af Farum Vandværk og drives efter ombygning stadig som vandværk. I dag er det gamle kaserneområde udbygget til en helt ny bydel i Farum. I alt er der planlagt ca. 800 boliger i området, som skal bebygges med etageboliger i randområderne og med kæde-, række- eller gårdhavehuse i midten. Byggeriet foregår i etaper, hvor Garnisonsparken som den første bebyggelse stod færdigt i 2006. Herefter fulgte Fairway Village og det første punkthus i Golf Residence. I 2013 opførte boligforeningen AAB 72 lejeboliger med deres nye Afdeling 97, hvorefter også opførelsen af Green Garden, Pionerparken, Green Garden White og Fairway Park tog sin begyndelse. Du kan læse mere om de eksisterende bebyggelser  og om de planlagte bebyggelser her på hjemmesiden. I 2012 fik området sin egen lokale købmand, da Rema opførte opførtes en dagligvarebutik på hjørnet Slangerupvej og Regimentsvej.

Naturen og de rekreative områder

Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen har lavet den overordnede landskabsplan, hvor der er taget hensyn til nogle af de over 40 år gamle træer i området. Professor arkitekt Jens Kvorning har udarbejdet den overordnede bebyggelsesplan. Den skal ligne en campus – det vil sige et stort grønt område med spredte bebyggelser. Bevaringen af de mange gamle træer og de bibeholdte niveauforskellene i terrænet har betydet, at området allerede har masser af karakter trods den unge alder.
De enkelte bebyggelser på Farum Kaserne ligger i et smørhul mellem The Scandinavian Golf Club og Farum Lillevang Skov. Området indbyder således både til et aktivt fritidsliv og til afkobling i fredelige omgivelser væk fra byen. Kommunens grønne areal på den nordvestlige side er et åbent naturområde med spredt beplantning af frugtbuske- og træer. På arealet ligger en bakke der giver udsigtsmuligheder ud over området og gode kælkemuligheder om vinteren. Området er sået til med blomsterfrø og der slås en sti igennem området hver sommer.

Målet med Farum Kaserne er at skabe en velfungerende bydel i det nordlige Farum, hvor sammenhæng mellem boligområderne med respekt for de rekreative naturværdier er nøgleordet

Læs folder om Farum Kaserne her: Folder om Farum Kaserne
Læs mere om golfbanen her >>
Læs mere om Lillevangsskoven her>>