Referater m.m.

Næste ordinære generalforsamling afholdes maj 2023.

Referat fra ordinær generalforsamling 2023 kan læses her: Referat fra ordinær generalforsamling 30 maj 2023
Referat fra ordinær generalforsamling 2022 kan læses her: Referat_fraordinær generalforsamling 16 maj 2022
Referat fra ordinær generalforsamling 2021 kan læses her: Referat fra ordinær generalforsamling 29. september 2021
Referat fra ordinær generalforsamling 2020 kan læses her: Referat fra ordinær generalforsamling 2020
Referat fra ordinær generalforsamling 2019 kan læses her: Referat fra ordinær generalforsamling 2019
Referat fra ordinær generalforsamling 2018 kan læses her: Referat fra ordinær generalforsamling 2018 
Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling 2017 kan læses her: Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling GF Farum Kaserne maj, 2017
Referat fra ordinær generalforsamling 2016 kan læses her: Referat fra ordinær generalforsamling 2016
Referat fra ordinære generalforsamling 2015 kan læses her: Referat fra ordinær generalforsamling 2015

Hvis du ønsker at se referater fra tidligere generalforsamlinger så klik på “Generalforsamlinger” i hovedmenuen.