Grundejerforeningen

Formål

Grundejerforeningen har først og fremmest til formål, at forestå driften, herunder landskabspleje, renholdelse og snerydning af fællesarealerne. Derudover er det foreningens formål at medvirke til at bevare en høj bygningsmæssig og rekreativ kvalitet i området i henseende til æstetik og arkitektur, og ikke mindst, at virke for at sikre overholdelsen af lokalplaner, servitutter om bebyggelse m.v., der gælder i Området i medlemmernes fælles interesse, herunder at medvirke til, at der er fri adgang til Fællesarealerne.

Lidt Historie

Grundejerforeningen Farum Kaserne blev stiftet i 2006 og oprettet som en samlet grundejerforening for hele det område, der tidligere tilhørte Forsvaret og var hjemsted for bl.a. Hærens Ingeniørregiment. Foreningens medlemmer omfatter i dag alle boligejere, ejerforeninger og boligselskab, der er beliggende på det gamle kaserneområde. Undtaget herfra, er dog Ingeniørvænget, der har deres egen Grundejerforening.

Grundejerforeningens medlemmer ejer dermed i fællesskab alle fællesarealer indenfor området “Farum Kaserne”.  

Snitflader mellem grundejerforeningen og ejerforeninger

Det kan være lidt vanskeligt at holde rede på snitfladerne mellem foreningerne på Kasernen. Men det kan egentlig forklares meget simpelt. Hovedreglen er, at det område, der ligger udenfor ejendommens sokkel, tager Grundejerforeningen sig af og det område, der ligger indenfor ejendommens sokkel, tager den enkelte husejer sig af eller den respektive ejerforening. Det betyder, at Grundejerforeningen tager sig af plejen af vores grønne fællesarealer og for snerydning og saltning af både veje og fortove. Med andre ord: Hvis et træ er væltet på vores område, så kontakter man Grundejerforeningen og hvis lyset går ud i opgangen, så kontakter man ejerforeningen dvs. viceværten.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er den ene eller den anden, du skal kontakte, så hold dig ikke tilbage fra at kontakte Grundejerforeningen.