Parkering

Parkering må kun finde sted indenfor de udlagte parkeringspladser samt i private carporte/indkørsler.

  • Parkering må derfor ikke finde sted langs vej, helt eller delvist på fortov, vendepladser eller på friarealer.
  • Biler med en totalvægt på mere end 3.500 kg. må ikke må parkeres indenfor området.
  • Ikke indregistrede biler må ikke henstilles på området.
  • Parkering af campingvogne og både er ikke tilladt indenfor området.
  • Midlertidig opstilling af container skal ske efter aftale med Grundejerforeningen.

Bemærk at ovenstående gælder hele området “Farum Kaserne”.