Parkering

Parkering må kun finde sted indenfor de udlagte parkeringspladser samt i private carporte/indkørsler.
– Parkering må derfor ikke finde sted langs vej, helt eller delvist på fortov, vendepladser eller på friarealer.
– Biler med en totalvægt på mere end 3.500 kg. må ikke må parkeres indenfor området.
– Ikke indregistrede biler må ikke henstilles på området.
– Parkering af campingvogne og både er ikke tilladt indenfor området.
– Midlertidig opstilling af container skal ske efter aftale med Grundejerforeningen.

Bemærk at ovenstående gælder hele området “Farum Kaserne”.

  

 

 

 

Comments are closed.