Golf Residence V

Velkommen til Golf residence V, Kompagnivej 6 3520 Farum.

Vores ejendom, som er fra 2018, består af 18 lejligheder af forskellig størrelse, alle med skøn udsigt over Farum kasserne og med en beliggenhed et stenkast fra Golfbanen.

Vi holder en årlig havefest med fælles spisning og hyggeligt samvær.

Vi passer på vores ejendom og plejer vores nærområde ved at holde 2 årlige fælles oprydnings/rengøringsdage, hvor huset får en ekstra omgang såvel udenfor som inde. Vi slutter rengøringsdagene med fælles hyggeligt samvær.

Vi har et rigtig godt naboskab og hjælper hinanden internt i opgangen.

Bestyrelsen:

Susanne Nielsen (formand)
Mail: nielsen-rasmussen@mail.tele.dk

Per Winther

Henrik Lohse

Henrik Jørgensen

Nikolai Bøving

Suppleant

Ulla Lauenborg Manniche

Kontakt e-mail til bestyrelsen:

grvkompagnivej6@gmail.com