Vedligeholdelsesguide

Her ligger retningslinjer, anbefalinger og gode råd til vedligehold af vores huse.
Listen er ikke fuldstændig og supplerende materiale findes i den Beboermappe, som Arkitektgruppen har udgivet til alle ejere. Har du ikke købt dit hus fra nyt og mangler mappen, så kan den lånes (til kopi) ved henvendelse til Regimentsparkens Interesseforening.

Udvendig vedligeholdelse
Fuger
De udvendige fuger mellem karme og murværk skal efterses for skader hvert år. Fugeslip må påregnes efter tre år, hvorfor det er vigtig at vedligeholde dem løbende.
Hvis der er revner i en udvendig fuge, eller den har sluppet i en af siderne, bør den skiftes ud med det samme, da den ikke længere holder tæt over for nedbør og vind. Regnvand vil uhindret kunne sive ind i konstruktionen og føre til råd- og svampeskader. Er du gør det selv-typen, der selv vil udskifte fugerne, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvilken type fugemasse du skal bruge. Du kan udskifte fugerne hele året, men det er nemmest forår og efterår, hvor det ikke er meget koldt eller meget varmt. Se under ”Brug for en håndværker”, hvis du vil have udskiftningen udført af en professionel.
Vejledning i demontering af træterrasse/trædæk på altan:  Vejledning i demontering af træterrasser 1 sal brugs ved udskiftning af fuger under døre/vinduer og ved oprensning af tagbrønd under trædæk.

Døre/vinduer
Mahogni er ædelt træ og derfor også dyrt materiale, som det giver god (økonomisk) mening at vedligeholde.  Mahognivinduers levetid afhænger i høj grad af, om de bliver vedligeholdt. Træet skal olieres hvert år (både udvendigt og indvendigt) for at bevare sin spændstighed. Manglende vedligeholdelse vil hurtigt føre til at træet udtørre og mister sin spændstighed. Hvis træet ikke olieres vil der opstår revner, hvor vand kan trænge i ind i konstruktionen og føre til råd- og svampeskader samt utætte rammer. Desuden vil rammer/dørene ”kaste sig ” og bliver ”runde”, hvorefter der opstår træk og kulde fra dør/vindue. Udskiftning af trærammerne er en særdeles bekostelig affære, så vedligeholdelsen af døre/vinduer er et ”must” i Regimentsparken.  Stillads kan lånes gennem Regimentsparkens Interesseforening. Du booker stilladset på www.farumkaserne.dk/regimentsparken/book-stillads/
Hængsler og låse smøres med syrefri olie mindst én gang om året, og på skydedørene kan styreskinnen foroven endvidere gnides med syrefri vaseline for at få døren til at glide lettere.
Træ er et ”levede” materiale, hvorfor justering af lukkebeslag på hoveddør og skydedøre anbefales hvert år / ved behov. Producenten oplyser, at det kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen (professionel), men udvalgte beboere er instrueret af tømreren.  Kontakt foreningen, hvis du vil have tip til at gøre det selv.

Udvendig vandhane
Ventilen på hanerne er forsynet med en selvdrænede overdel. Hver gang der lukkes for vandet drænes ventilens rør for vand, hvilket gør at den ikke frostspringes. Når man lukker for vandet vil der derfor fortsat løbe en smule vand ud af hanen. Vær derfor opmærksom på ikke at ”overdrejer” hanen, når du lukker for vandet, fordi du tror, at den fortsat løber.  Drejes håndtaget for kraftigt/hårdt vil vandhanens funktion ødelægges.
Du kan læse mere om vandhanen her: FM Mattsson

Tag
Husk at fjerne blade osv. fra udluftningskanalerne forår og efterår. Tjek ved samme lejlighed at der ikke er skader samt at der er dæksler på alle ventiler. Det er sket, at disse dæksler er mistet i stormvejr, hvorefter regnvand har direkte adgang til de indvendige udluftningskanaler.

Altaner
Hvert år kontrolleres / renses tagbrønden.
Se vejledning under punktet Fuger, demontering af  trædæk på altan.

Murværk/sokler/fliser
Grøn belægning (typisk efter vinteren) på sokler og murværk langs terrasserne bør fjernes med en mild klorinopløsning eller Rodalon. Brug en blød børste, så du ikke beskadiger pudset. Samme rengøring kan ske på fliserne. Ukrudt mellem fliserne ”skubber” til belægningen og ødelægger stabiliseringen. Fjern derfor ukrudt i sæsonen, så du undgår en ujævn og ødelagt flisebelægning i carport/indkørsel.

Skorsten
Har du pejs, så tjek vedligeholdelse og eftersyn med en skorstensfejer.

Indvendig vedligeholdelse
Fjernevarmeanlægget
Det er vigtig at fremløbstemperaturen til gulvvarmen og radiatorerne er lavest mulig, og bør normalt ikke overstige 40 grader. Anlægget er udstyret med en snavssamler, der skal renses ved behov (typisk fejlkilde, hvis der er problemer med for lidt varmt vand eller svingende temperatur).
Efter- og påfyldning  af anlæggets vandstand skal være 2 bar. Påfyldningen SKAL SKET med stoppet cirkulationspumpe, for at undgå luft i anlægget. Brugervejledning varmeunit
I tilfælde af ”rislelyde” fra radiatorerne skal der foretages en udluftning. Cirkulationspumpen SKAL være slukket under udluftningen.

Rum-termostater til regulering af gulvvarmen
Til regulering af gulvvarmen er der monteret termostater på væggene.  For ikke at forstyrre funktionen skal man undgå at placere ting, som afgiver varme under termostaterne (eksempelvis elektronik, lamper osv.).
Se vejledning her: kommer snart

Vandlås/gulvafløb
Vandlåsen i badeværelse/bryggers stueplan bør kontrolleres og renses 2 til 4 gange om året. Dårlig lugt i rummet kan skyldes en snavset vandlås. Indbygningsvandlåsen i brusekabinerne bør renses oftere evt. med rengøringsmiddel for at undgå tilstopning.   

Husk at du altid er velkommen til at kontakte foreningen, hvis du står med et praktisk problem ift. vedligeholdelse/rep. I ejergruppen er der efterhånden en forholdsvis stor viden/erfaring, som alle er velkommen til at trække på. Foreningen formidler gerne kontakten.
Vi vil forøvrigt gerne huske alle på, at vi har et fælles ansvar og forpligtigelse til at vedligeholde vores huse og grund på en sådan måde, at ejendommen altid fremtræder i pæn og vel vedligeholdt stand, jf. vedtægterne for Grundejerforening Farum Kaserne, 7.2.