Brugervejledning

Denne brugervejledning beskriver, hvordan hjemmesiden er opbygget og fungerer.

Hele Brugervejledningen kan downloades og printes her>>

Hovedmenuerne

Hovedmenuerne tilstræber at organisere indholdet (content) på en logisk måde:

 1. Forsiden. En kort velkomst og en identifikation af hjemmesiden og med de mest væsentlige kontaktinformationer. I højre side er der adgang til hjemmesidens sidemenuer (widgets), som er beskrevet i næste sektion.
 2. Nyheder. En oversigt over de Nyheder, der er udgivet i den seneste periode.
 3. Kasernen. En præsentation af hele kaserneområder og dens nærmeste omgivelser. Beskrivelserne henvender sig især til nye beboere og udefrakommende, der måtte have interesse i af flytte til Farum Kaserne.
 4. Grundejerforeningen. En beskrivelse af Farum Kasernes Grundejerforening, dens opbygning og virke. Forkortes ofte som “G/F”.
 5. Faciliteter. En beskrivelse af de faciliteter, der findes i området til glæde for alle beboerne i farum Kaserne området.
 6. Bebyggelser. I hele G/F området er der 15 – 20 forskellige bebyggelser. Disse er som regel repræsenteret af en Ejerforening, en Beboerforening eller en Beboerrepræsentation. Denne sektion vedligeholdes af disse foreningers formænd eller sekretærer. G/F vedligeholder ikke informationerne i denne sektion.
 7. Nye Bebyggelser. Her beskriver G/F de bebyggelser, der enten er planlagt eller ved at blive etableret. Når disse bebyggelser bliver beboet og foreningsstrukturen etableret, så flyttes de over i den forrige sektion “Bebyggelser”.
 8. Kontakt + Links. Her samles alle kontaktinformationer for G/F, Ejerforeninger, Beboerforeninger, Beboerrepræsentationer, Ejendomsadministrator, relevante myndigheder og øvrige organisationer af almen interesse. Endvidere er der informationer om hjemmesidens opbygning og funktion.
 9. Arkiv. Når hjemmesidens informationer (content) bliver forældet, så bliver de enten slettet, overskrevet eller flyttet til Arkivet. Disse informationer er uaktuelle og har kun historisk værdi for de få interesserede.

Se hele menu hierarkiet på denne sitemap

Side-menuerne i højre side (widgets)

Side-menuerne findes på alle hjemmesiderne og giver hurtig adgang til følgende funktioner.

 1. Søge-funktionen. Denne funktion søger på tværs af alle hjemmesiderne efter det ord der indtastes.
 2. Seneste Indlæg (Nyheder). Her vises overskriften på de allerseneste nyheder. For de øvrige nyhedes anvendes hovedmenuens “Nyheder”.
 3. Nyheder via MailChimp. Her kan du tilmelde dig til af modtage Nyhederne i din e-mail boks. Tilmeldingen skal bekræftes før abonnementet starter. Se mere om MailChimp her>>
Top-menuerne i øverste højre hjørne

Top-menuerne findes på alle hjemmesiderne og giver hurtig adgang til følgende systemmæssige funktioner.

 1. Login. Forudsætter at du er oprettet som bruger af systemet. Hvis ikke så kontakt evt. webmasterLogin er nødvendigt for at kunne redigere hjemmesidernes indhold og for at se de interne informationer, der er afspærret fra offentligheden – hovedsageligt i Arkivet.
 2. Ændre PW. Her får du adgang til at ændre dit password, såfremt du er logget ind.
 3. GDPR. Hurtig adgang til den hjemmeside, der beskriver vores Persondatapolitik.
 4. Sitemap. Giver en hierarkisk oversigt over alle hjemmesiderne og Nyhederne (posts)
 5. Facebook link. Link til relevant Facebook side
 6. Twitter link. Link til relevant twitter side
 7. YouTube link. Link til YouTube video, hvor Carsten Ildor præsenterer Farum Kaserne området.
Struktur versus Indhold

Struktur. Webmasteren er ansvarlig for hjemmesidens struktur, dvs. den hierarkiske opbygning af siderne, installation og vedligehold af programmerne (plugins), sikkerhed mod autoriseret adgang, regelmæssig backup af systemet og dets indhold osv.

Indhold. Hjemmesidernes indhold opdateres og vedligeholdes af formændene og sekretærerne for Farum Kaserne Grundejerforening, Ejerforeninger, Beboerforeninger og Beboerrepræsentationerne.

Statiske versus Dynamisk Indhold (content)

Farum kasernes hjemmeside anvender ”sider” (pages) til statiske informationer og ”nyheder” (posts) til dynamisk indhold.

Statisk Indhold. Farumkaserne.dk har ca. 125 statiske sider (september 2019) med indhold, der vedligeholdes af brugerne. Det er hovedsageligt beskrivelser og vejledninger til beboere, referater fra møder og den slags information, der opdateres med jævne mellemrum.

Dynamisk Indhold. Farumkaserne.dk har ca. 400 ”Nyheder” (september 2019), der udgives efter behov. Nyhederne kan betragtes som en lokalavis, der har stor nyhedsværdi på udgivelsestidspunktet, men taber hurtigt nyhedsværdien efter nogen tid.

Interne versus Eksterne links

Både i Nyhedssiderne og på de statiske sider anvendes der interne og eksterne links.

Interne Links. Der er relativ god kontrol med de interne links, for disse styres for det meste af det underliggende WordPress system. Derfor bør det tilstræbes at benytte interne links. Er der behov for at linke til eksternt materiale, kan man evt. tage en PDF kopi eller et JPG screendump og uploade det internt i systemet.

Eksterne Links. Disse forsvinder ofte efter kort tid og dermed opstår der ”døde links” på vores hjemmeside. Eksterne links er ikke så stort et problem, når de anvendes i Nyhederne, for disse mister hurtigt brugernes interesse. Derimod bør eksterne links reduceres til et minimum på de statiske sider, da disse ikke mister deres aktualitet.

Offentligt tilgængelig versus Intern Brug

De fleste informationer på farumkaserne.dk er offentlig tilgængelig, og kan ses af alle, der kan betjene en internet browser. Men visse data er relevante for områdets beboere uden at de egner sig offentlig udgivelse. Disse informationer opbevares  på ”beskyttede sider”, der kun kan tilgås efter login.

Offentligt tilgængelige sider. Her skal Lokalredaktørerne være meget opmærksom på sprogbrugen og ikke afsløre informationer af markant intern information. Sprog og indhold skal være ”politisk korrekt”.

Interne sider. Disse sider er beskyttet af systemet, så kun registrerede brugere kan få adgang via login, hvor der skal angives ID, password og udfyldelse af ”jeg er ikke en robot” felterne. Fortrolige informationer bør ikke placeres på disse sider til internt brug.

Referater. På hjemmesiderne placeres referater fra generalforsamlinger, foreningsmøder m.v. Disse referater lægges ofte på de hjemmesider, der er offentlig tilgængelige, og det er helt ok så længe referaterne skrives til dette formål. Men det vil være uklogt at lade flere års referater ligge på hjemmesidens offentlige rum. Derfor bør gamle referater flyttes til arkivet, hvor kun registrerede brugere har adgang.

Aktuelle informationer versus Arkivet

Hjemmesidernes informationer bør altid være aktuelle for brugerne (farum Kasernes beboere). Ingen gider spilde deres tid på uaktuelle informationer og gamle nyheder. Derfor skal gamle og uaktuelle informationer:

 • Opdateres og vedligeholdes
 • Slettes
 • Flyttes til arkivet, såfremt informationerne måtte have historisk interesse.

Nyhedsformidling

Nyhedsformidling via hjemmesiden, opslag i opgangene, nyhedsbreve via MailChimp er beskrevet her>>

Kategorisering af Nyheder

Når der oprettes en Nyhed bør den kategoriseres korrekt, således den kan genfindes sammen med de andre nyheder i samme kategori. Flere kategorier kan anvendes på den samme nyhed og herved vil nyheden optræde på flere lister. Se ”Nyheder efter Emne” og ”Nyheder efter År” under ”Arkiv” hovedmenuen. Følgende nyhedskategorier er tilgængelige:

 • fk-nyt: Nyheder fra Grundejerforeningen
 • beboer-nyt: Nyhederne fra Ejerforeningerne, Beboerforeningerne osv.
 • web-nyt: Nyheder fra webmaster vedrørende hjemmesiden
 • 2017-nyt: Alle nyheder udgivet i 2017
 • 2018-nyt: Alle nyheder udgivet i 2018
 • 2019-nyt: Alle nyheder udgivet i 2019

Desuden kan nyhederne forsynes med tags, der gør søgningen mere fleksibel. Her er eksempler anvendte tags:

 • Referat: Såfremt en nyhed i kategorien fk-nyt forsynes med ”Referat” tag, så kan der laves en liste over alle nyheder med referater fra G/F.
 • Regimentsparken: Såfremt en nyhed i kategorien beboer-nyt forsynes med ”Regimentsparken” tag, så kan der laves en liste over alle nyheder fra Regimentsparken.
 • Garnisonsparken: Såfremt en nyhed i kategorien beboer-nyt forsynes med ”Garnisonsparken” tag, så kan der laves en liste over alle nyheder fra Garnisonsparken.
 • Webmaster: for at samle alle nyheder vedrørende brug af hjemmesiden – uanset hvem der måtte være forfatteren til nyheden.

Der er stort set ingen grænser for kombinationsmulighederne såfremt nyhederne bliver korrekt kategoriseret og tagged.

Roller versus personnavne

Vi tilstræber at anvende titler og roller frem for personnavne. Dermed beskytter vi personnavne bedre mod spam og hacking samtidigt med at der kommer en større kontinuitet i strømmen af informationer. Følgende roller er p.t. oprettet i systemet:

 • gf@farumkaserne.dk –> viderestilles i mail systemet til G/F formanden
 • webmaster@farumkaserne.dk –> viderestilles i mail systemet til webmaster personen
 • regiment@farumkaserne.dk –> viderestilles i mail systemet til kontaktpersonen for Regimentsparken
 • garnison@farumkaserne.dk –> viderestilles i mail systemet til kontaktpersonen for Garnisonsparken
 • golf@farumkaserne.dk –> viderestilles i mail systemet til kontaktpersonen for Golf Residens
 • fairway@farumkaserne.dk –> viderestilles i mail systemet til kontaktpersonen for Fairway
 • greengarden@farumkaserne.dk –> viderestilles i mail systemet til kontaktpersonen for Green Garden
 • ggw@farumkaserne.dk –> viderestilles i mail systemet til kontaktpersonen for GG White.

Dvs. at alle mails og brugerhenvendelser sendes til den relevante mail-adresse blandt de ovennævnte. I e-mail systemet oprettes en videresendelse til den aktuelle kontaktperson. Når der sker personændringer, skal hjemmesiden ikke nødvendigvis opdateres, men e-mail systemet skal ændre videresendelsen til den nye persons foretrukne e-mail adresse.

Skriv ikke e-mail adresser direkte på hjemmesiderne

Det frarådes at skrive personers (bestyrelsesmedlemmers) e-mail adresser direkte på hjemmesiden, da visse fjendtlige robotsystemer (SpamBots) “høster” alle hjemmesiderne for e-mail adresser for derefter at sende spam mails til disse personer. I stedet skrives kontaktinformationerne i et Word eller lignende program og derefter tages et screen dump af informationerne. Dette screendump tilpasses i størrelse før det uploades til systemet som et jpg-billede. Se eksemplet her:

Hvem vedligeholder Hjemmesidens Indhold (content)

Grundlæggende set ejer Farum Kaserne Grundejerforening (G/F) hjemmesiden og er dermed også myndighedsansvarlig. De fleste informationer på hjemmesiderne er af almen interesse for beboerne i området og vedligeholdes derfor af G/F formanden eller G/F sekretæren.

Men Ejerforeningerne, Beboerforeningerne og Beboerrepræsentationerne er også særdeles velkomne til at have deres egne hjemmesider under hovedmenuen “Bebyggelser”. Der er fire områder, hvor disse foreninger kan placere deres informationer:

 • Deres egne sider under hovedmenuen “Bebyggelser”
 • Deres egne Nyheder, når blot disse kategoriseres som “beboer-nyt” og endvidere tilføjes et tag med foreningens navn fx “Garnisonsparken”
 • Kontaktinformationerne placeres i undermenuen “Kontakt Ejerforeningerne” under hovedmenuen “Kontakt + Links” (https://www.farumkaserne.dk/kontakt-links/kontakt-ejerforeningerne/)
 • Under hovedmenuen “Arkiv” kan hver forening få deres egen hjemmeside til informationer, der ikke kan tilgås af offentligheden. Disse arkiv-sider kræver login, og kan typisk benyttes til foreningens interne dokumenter.

“Nye Bebyggelser” hovedmenuen vedligeholdes nødvendigvis af G/F, da der endnu ikke er dannet en forening af beboere. Når der dannes en forening for bebyggelsen, så tilbydes denne forening at overtage vedligehold af deres hjemmesider. Det kræver blot at foreningen udnævner en Lokalredaktør. Hvis der ikke dannes en forening eller der ikke udnævnes en Lokalredaktør, så flyttes hjemmesiden blot fra “Nye Bebyggelser” til “Bebyggelser”. G/F opdaterer siden med den nye status (færdigbygget), men ellers tilføjes der ikke flere informationer.

Såfremt der er stiftet en form for beboerforening, men denne ikke ønsker at udpege en Lokalredaktør (måske bruger de Facebook i stedet for farumkaserne.dk hjemmesiden), så placerer G/F lokalredaktøren de relevante kontaktinformationer under “Kontakt + Links“.

Yderligere spørgsmål til hjemmesiden

Du er velkommen til at henvende dig til G/F formanden eller til webmasteren.