Om Grundejerforeningen

Om foreningen
Grundejerforeningen er en overordnet grundejerforening for hele område og ejer derfor alle fællesarealer inden for området Farum Kaserne (med undtagelse af de kommunale veje, stier samt Kasernelunden). Fællesarealer skal forstås som boligveje, parkeringspladser, græsplæner, legepladser o.l. Enhver grundejer på området har ret og pligt til at være medlem af Grundejerforeningen. Er ejendommen opdelt i etagebyggeri (ejerlejligheder) repræsenteres ejerne af de individuelle lejligheder af deres respektive ejerforening (bestyrelsen) i forhold til Grundejerforeningen. En ejendom opdelt i etagebyggeri anses derfor som værende ét samlet medlem af Grundejerforeningen. De individuelle grundejere er personlige medlemmer af grundejerforeningen. Du kan læse mere herom i vedtægterne.

Alle områdets beboere er velkommen til at rette direkte henvendelse til Grundejerforeningen.
Se kontaktoplysninger her: https://www.farumkaserne.dk/grundejerforeningen/kontakt-grundejerforeningen/
 

 

 

 

 

 

Du kan finde vedtægterne for Grundejerforeningen her >>

Hvis du ønsker at kontakte Grundejerforeningen, kan du finde relevante kontaktinformationer til Grundejerforeningen her >>

Comments are closed.