Generalforsamlinger

Her er de mest centrale informationer vedrørende styringen af Grundejerforeningen.

Mere om Vedtægter og Forretningsorden

Vedtægter >>

Forretningsorden >>

Mødereferater fra Generalforsamlinger

Mødereferater fra Bestyrelsesmøder

Budgetter