Vejledning til ansøgning til opstilling af ladestander

Ønsker jeres ejerforeninger at opstille ladestandere på de fælles parkeringsarealer er der en række forhold, som I skal være opmærksomme på, før I går i gang.

Grunderejerforeningen har herunder samlet de vigtigste oplysninger som vi håber, kan være til hjælp.

  • Du/I skal som det første indhente en acceptskrivelse fra Grundejerforeningen. Accepten er en betingelse for at Furesø Kommune kan give jer tilladelse til at opsætte ladestandere. Uden accepten kan I derfor ikke komme videre med jeres projekt.

Accepten kan indhentes fra Grundejerforeningen ved henvendelse til gf.farumkaserne@gmail.com

  • Når accepten er indhentet, skal I søge Furesø Kommune om tilladelse til opstilling af ladestander på privat fællesvej. I finder ansøgningsskabelon på Furesø Kommunes hjemmeside. Skabelonen skal udfyldes og sendes til bme@Furesoe.dk samt kopi til farumkaserne@gmail.com

Læs mere her: https://www.furesoe.dk/borger/byggeri-og-projekter/ladestandere/

  • Ejerforeningen skal selv afholde alle udgifter ved opstilling og eventuel nedtagning af ladestanderen. Også anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt udbedring af eventuelle skader, som er opstået i forbindelse med opstilling og drift afholdes af ejerforeningen.
  • Grundejerforeningens parkeringspladser er ejet af alle medlemmer i fællesskab (udlagt til privat fællesvej) og hertil er der offentligt adgang. Det er derfor ikke muligt at reservere en eller flere parkeringspladser med ladestander til bestemte elbiler og/eller en bestemt ejerkreds. Jeres ejerforening kan dog have egne interne priser for opladning i forhold til offentligt løssalg.
    Således er opsætning af skilt med tekst omkring at ladestandere er forbeholdt beboerne i den enkelte ejerforening ikke tilladt.