Velkommen til Garnisonsparken

Garnisonsparken Foto3

Garnisonsparken er beliggende i Farum Nord på det tidligere kaserneområde.

Med naturskønne omgivelser som fredskoven Lillevang Skov, der ligger lige uden for døren, og med kort afstand til golfbanen The Scandinavian, hvortil der er fri adgang for gående, er der tale om et af Farums smukkeste områder.

Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen Arkitekter har tegnet bebyggelsen, der blev taget i brug i tre faser i perioden 2006-2008. Bebyggelsen består af 21 boligstokke på fire etager, der hver består af 2-4 værelsesboliger fra 69-134 m2. De 21 er penthouseboliger og 10 boliger ligger i terræn med egen lille terrasse.

Garnisonsparken har høj arkitektonisk kvalitet med karnapper og altaner og et harmonisk samspil mellem lyse betonfacader og træbeklædning. Bygningerne er placeret som forskudte boligstokke på samme måde, som kasernens bygninger tidligere var placeret. Herved åbnes for et kig gennem grønne kiler ind til Lillevang Skov mod sydvest. Mellem boligstokkene ligger store og enkelt udformede grønne fællesarealer, der bestyres af Grundejerforeningen Farum Kaserne.

Boligerne svæver elegant over terrænet med udsigt ud i det naturrige område og over områdets øvrige fortrinsvis lave bebyggelse. Stueplan er trukket ind fra de øvre etager, og bygningernes bærende søjler er blotlagt. Alle boliger er disponeret optimalt til dagslys og har udgang til altan eller terrasse.

Garnisonsparken var det første og er med sine 206 ejerboliger også det største etagebyggeri i Farum Nordby.

En beboervalgt bestyrelse varetager beboernes fælles interesser, rettigheder og forpligtelser. Den daglige drift varetages af Administrationsselskabet DEAS. Ejerforeningen har en god økonomi og vedligeholdelsen af bygninger og tekniske anlæg udføres efter en professionel plan.

Vedtægter og husorden

Hent Ejerforeningen Garnisonsparkens Vedtægter her>>
Hent Ejerforeningen Garnisonsparkens Husorden for Garnisonsparken vedtaget 26. maj 2016

Grundejerforeningens ordensregler

Regler for Fællesarealer

Parkeringsregler på Farum-Kaserne