Blok 2

Bestyrelse

Bestyrelsen består af:

Mogens Them Nielsen, mogens@melholt.dk

Laila Seemann, seemannholm@webnetmail.dk

Casper Ussing, casperussing@gmail.com

 

Husorden

Følger når den er vedtaget på generalforsamling.

 

Manualer / Guides

Emhætter

Her kan vi informere om emhætter/emfang i vores lejligheder, som for de flestes vedkommende er kulfilter-baserede.

 

Genvex-anlæg i lejligheder (Renovent Excellent 300)

Her har vi uploaded en manual til vores Genvex-anlæg (klik venligst link nedenfor), som er monteret i alle lejligheder.

612079-Renovent-Excellent-300-400

Vi vil også gerne tilføje tips og tricks til drift af disse anlæg, hvis nogen har noget at tilføje. Dette kan sendes til Claus eller Ulrik.

Navneskilte på postkasser

 

Sol-opvarmning af lejligheder

Her er alle meget velkomne til at byde ind med erfaringer med beskyttelse mod sol-opvarmning af vores lejligheder. Det kunne være typer af persienner, lameller, gardiner, markiser m.m. .

 

Thermostater i lejligheder (de små hvide displays fra Wavin)

Her vil vi uploade manual til vores zone thermostater (Wavin) og modtager meget gerne input omkring drift og opsætning af disse. Send venligst dette til Claus eller Ulrik.

 

Træværk og glas på terrasser

Her kan vi informere om:

  • Vedligehold af træet (typer af olie) – har Laila og Ejvind erfaring med dette?
  • Afløb under træet på terrasserne (rensning, herunder opsyn og pligt til renhold)
  • Enkelte terrasser har fået klæbet folie på glasset på terrasserne og det kunne være en idé, at finde en standard folie som kan benyttes, så vi får et ensartet udtryk.

Vand i ejendommens lejligheder

Her kan vi lægge information ud om vandet i hanerne og bruserne. Det kunne eksempelvis være emner som tryk og temperatur.

Vi har tilfælde med koldt vand, som ikke er særligt koldt og mangler tryk ud af hanen.

 

Vinduer

Her kan information om ejendommens vinduer findes. Vi kan eventuelt lave en fælles aftale med en vinduespudser for at spare penge. Her vil også kunne findes information om vedligehold og særlige forhold, hvis nogen skulle have input til dette.