Udrulning af ny affaldsordning forsinkes

Furesø Kommune har oplyst, at udrulningen af den nye affaldsordning, der muliggør en yderligere affaldssortering, er forsinket på grund af udeståender i forhold til lokalplanerne på kaserneområdet. Dette betyder, at arbejdet med at implementere en passende affaldssorteringsløsning for de enkelte delområder er sat i bero og afventer genoptagelse fra Furesø…

Mere…

Sortering af affald

Så nærmer tiden sig, hvor også enfamiliehusene på kasernen skal sortere affald. Mange gør det allerede, men for dem, som endnu ikke er tilmeldt den nye affaldsordning, vil der komme et brev fra Furesø Kommune, der indeholder retningslinjer for den nye affaldsordning, mulige løsningsmodeller samt tidsfrist for implementering m.v. Grundejerforeningen…

Mere…

Arrangement om tilskud til ladestandere i ejerforeninger

Den 18. november kan ejerforeningerne og almene boligforeninger på grundejerforeningens område høre mere om muligheden for at søge tilskud til opsætning af ladestandere. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest 16. november 2021. Tilmelding til arrangementet her: https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2021/november/furesoe-bliver-elektrisk/ Husk at det kræver en godkendelse fra grundejerforeningen at opsætte ladestandere på…

Mere…

Generalforsamling 2021 i Grundejerforeningen Farum Kaserne

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021, som jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af maj, har grundet covid-19 forsamlingsforbud været udsat. Generalforsamlingen afholdes således den 29. september 2021. Indkaldelse og dagsorden udsendes til medlemmerne seneste 14 dage før generalforsamlingen. Medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 5.…

Mere…

Etablering af byggeplads, Regimentsparken

I perioden marts til august 2021 gennemføres et større renoveringsarbejde i Regimentsparken. Byggepladsen omfatter ejendomme på Armévænget, Stabsvænget og Divisionsvænget. I forbindelsen med projektet vil det være nødvendigt at afspærre dele af den parkeringsplads, som er beliggende ved indkørslen til Armévænget. I perioden henvises til alternativ parkering på parkeringspladsen ved…

Mere…

Strategi for ladestandere til elbiler er vedtaget

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling har den 08. oktober 2020 besluttet at godkende Strategi for ladestandere til elbiler. Godkendt er således også forvaltningen konkrete forslag om placering af ladestandere på Regimentsvej. Læs mere via nedenstående link: https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling-90931#protocolTabContent 5.3. Strategi for ladestandere til el-biler 5. Beslutning_ Strategi for ladestandere…

Mere…

Hovsa – ny skole på kasernen?

Selv om der allerede sidste år var dialog om placeringen af Farum Lilleskole på Farum Kaserne kom det nok som en overraskelse for os alle, at planerne nu ser ud til at kunne blive realiseret. Grundejerforeningen har ikke modtaget officiel henvendelse fra Furesø Kommune og måtte, som mange af medlemmerne,…

Mere…