Lokalplan 130 – Naturlegeplads på Farum Kaserne

Lokalplan 130 er blevet vedtaget den 25. september 2019 og offentligt bekendtgjort den 2. oktober 2019. Lokalplan 130 skal muliggøre etablering af en offentligt tilgængelig naturlegeplads på et naturområde i den nordlige del af Farum Kaserne. Lokalplanen fastlægger principper for placering og udformning af legeredskaber, således at området fortsat fremstår…

Mere…

E-mail “Nyheder” Ændres

Farum, den 13. september 2019. Flere hundred beboere i Farum kaserne området abonnerer på Grundejerforeningens e-mail information, hvor der regelmæssigt sendes Nyheder fra Grundejerforening Farum Kaserne. Disse nyhedsbreve er ind til nu sendt direkte fra vores hjemmeside farumkaserne.dk. Denne service flyttes nu til en ekstern operatør, der har fuldt styr…

Mere…

Hjemmesiden er opdateret

Farum Kaserne hjemmesiden blev den 10. september flyttet til One.Com hosting firmaet og ved samme lejlighed blev systemet konverteret fra den usikre HTTP til den sikre HTTPS protokol. Hjemmesiden gennemgår lige nu nogle væsentlige opdateringer for at øge sikkerheden mod ondsindede personer og organisationer, der konstant presser på for at…

Mere…

Opdatering – lukning af Slangerupvej

Slangerupvej lukkes den 4. juli 2019 fra midnat pga. af brorenovering. Vejen forventes åbnet igen i uge 32. Da Slangerupvej er lukket fra krydset Regimentsvej/ Slangerupvej og frem til Farum Gydevej, ledes bilisterne ad Lillevangsvej/ Ryttergårdsvej/ Farum Gydevej. Bilister fra Farum mod Frederikssund ledes i krydset Bistrupvej/ Slangerupvej via Frederiksborgvej/…

Mere…