Manglende gadelys

Furesø Kommune oplyser på deres hjemmeside, at der i øjeblikket store problemer med manglende lys i gadelamperne flere steder i Furesø. Det skyldes bl.a. de store nedbørsmængder. Kommunen opfordrer til, at fejl fortsat indberettes via Furesø Borgertip.

Se orienteringen og læs hvordan du indberetter fejl via dette link https://www.furesoe.dk/borger/veje-og-trafik/gadelys/

 

 

Tilbage til oversigten