Invitation til indvielse af den nye legeplads

Grundejerforeningen Farum Kaserne inviterer alle områdets beboere til åbning af den nye naturlegeplads på kaserneområdet. Det sker lørdag den 3. juni 2023, kl. 15.00, hvor borgmester Ole Bondo Christensen vil stå for indvielsen.

Der vil være forfriskninger til både store og små.

Grundejerforeningen er overbevist om, at den nye naturlegeplads vil blive til stor glæde for områdets yngste beboere og deres forældre, som nu får lidt mere frirum at opholde sig i. En stor del af Farum Kaserne området består af smalle grønne kiler imellem tæt bebyggelse, hvor det ikke er let at skabe god leg for børnene samlet. Derfor er det vigtigt, at der har kunnet findes en løsning med en ordentlig stor fælles naturlegeplads. Målet har været at skabe en legeplads med respekt for områdets natur, som altså både skaber fornøden udfoldelse for leg for de lidt større børn, men som samtidig falder i med områdets natur, og ikke ødelægger beboernes glæde ved også at have et naturområde, hvor man kan lufte hund eller blot nyde det rige plante- og dyreliv på området.

Dette mener vi, det er lykkedes med og vi glæder os derfor til at indvie legepladsen i selskab med områdets beboere, repræsentanter fra Furesø Kommune og diverse samarbejdspartnere, som har været med til at sikre, at dette projekt har kunnet gennemføres. Grundejerforeningen ser derfor frem til, at områdets beboere, den lokale daginstitution og Lilleskolen fremover vil finde glæde i at have en naturlegeplads, som kan danne rum for et fælles mødested til gavn for områdets beboere.

Vi glæder os til at ser jer.

 

 

Tilbage til oversigten