Generalforsamling 2021 i Grundejerforeningen Farum Kaserne

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021, som jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af maj, har grundet covid-19 forsamlingsforbud været udsat. Generalforsamlingen afholdes således den 29. september 2021. Indkaldelse og dagsorden udsendes til medlemmerne seneste 14 dage før generalforsamlingen. Medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 5.…

Mere…

Etablering af byggeplads, Regimentsparken

I perioden marts til august 2021 gennemføres et større renoveringsarbejde i Regimentsparken. Byggepladsen omfatter ejendomme på Armévænget, Stabsvænget og Divisionsvænget. I forbindelsen med projektet vil det være nødvendigt at afspærre dele af den parkeringsplads, som er beliggende ved indkørslen til Armévænget. I perioden henvises til alternativ parkering på parkeringspladsen ved…

Mere…

Strategi for ladestandere til elbiler er vedtaget

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling har den 08. oktober 2020 besluttet at godkende Strategi for ladestandere til elbiler. Godkendt er således også forvaltningen konkrete forslag om placering af ladestandere på Regimentsvej. Læs mere via nedenstående link: https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling/udvalg-for-natur-miljo-og-gron-omstilling-90931#protocolTabContent 5.3. Strategi for ladestandere til el-biler 5. Beslutning_ Strategi for ladestandere…

Mere…

Hovsa – ny skole på kasernen?

Selv om der allerede sidste år var dialog om placeringen af Farum Lilleskole på Farum Kaserne kom det nok som en overraskelse for os alle, at planerne nu ser ud til at kunne blive realiseret. Grundejerforeningen har ikke modtaget officiel henvendelse fra Furesø Kommune og måtte, som mange af medlemmerne,…

Mere…

Godt nyt i ”Strategi for ladestandere til el-biler”

I ”Strategi for ladestandere til el-biler” har Furesø Kommune (forvaltningen) udarbejdet et konkret forslag til placering og type af nogle af de kommende ladestandere på offentligt tilgængelige parkeringsarealer, som har tilstrækkelig strømforsyning. Forvaltningen stiller bl.a. forslag om placering af 1 hurtigladestander med 2 almindelige ladestandere på Regimentsvej, Farum Kaserne. Farum…

Mere…

Generalforsamling 2020 – Grundejerforeningen Farum Kaserne

Grundet Covid-19 forsamlingsforbuddet er årets ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen, som jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af maj, udsat. Tilsvarende gælder fristen for forslag fra medlemmerne, som normalt skal være bestyrelsen i hænde seneste den 1. marts. Forslag til dette års ordinære generalforsamling må således, for at komme til behandling…

Mere…

Opfordring til tjek af vandmåler grundet højt tryk

Farum Fjernvarme har i øjeblikket udfordringer med indtrængning af råvand i fjernvarmesystemet, hvilket kan give udfordringer med for højt tryk i systemet. Vi opfordrer derfor til at alle forbrugere tjekker deres vandmåler for for højt brugsvandsforbrug og ligeledes tjekke om der evt. er en utæt varmtvandsbeholder eller lign. Oplever du…

Mere…