LUKNING AF SLANGERUPVEJ

Grundejerforeningen har fra Furesø Kommune modtaget et varsel om lukning af Slangerupvej. I forbindelse med nedrivning af broen på Slangerupvej, lukkes Slangerupvej fra uge 27 – 32 (vejen lukkes onsdag 3. juli 2019 om natten). Slangerupvej lukkes fra krydset ved Lillevangsvej/ Regimentsvej og frem til Farum Gydevej (rundkørslen). Cyklister og…

Mere…

Borgermøde – Lokalplan 140 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Som tidligere annonceret afholder Furesø Kommune et borgermøde den 27. maj 2019 om Lokalplansforsalg 140 på Farum Kaserne. Bestyrelsen opfordrer navnlig de nærmeste naboer (på Garnisonsvej,  Divisionsvænget, Stabsvænget og Armévænget) til at deltaget i mødet, hvor kommunen orienterer om lokalplanforslaget og svarer på de spørgsmål, som I har til projektet/lokalplanen.…

Mere…

Borgermøde den 27. maj 2019 – nyt etagebyggeri på Garnisonsvej

Furesø Kommune har den 6. maj 2019 sendt Forslag til Lokalplan 140 etagebyggeri på Garnisonsvej på Farum Kaserne i høring. I den forbindelse inviterer kommunen til et borgermøde mandag den 27. maj kl. 18-19 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. Læs mere om arrangementet her: https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2019/maj/borgermoede-lokalplan-140/  

Mere…

Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne

Byrådet har den 27. marts 2019 vedtaget, at offentliggøre et revideret planforslag for en Naturlegeplads ved Farum Kaserne. Det reviderede forslag fremkommer efter forvaltningen har holdt fire møder (henholdsvis den 6. juni, 22. juni, 21. august og 10. september 2018) med en række naboer i området, Danmarks Naturfredningsforening og Grundejerforeningen…

Mere…

Nu er det tid til at se efter bjørneklo

Kæmpebjørneklo danner store, tætte sammenhængende bestande, hvor andre plantearter med tilhørende dyr som insekter og fugle ikke kan leve. Lodsejere, frivillige og Furesø Kommune har i flere år ført en hård kamp imod bjørneklo. Det har givet synlige resultater, men planten findes stadig hist og her. Ser du bjørneklo på…

Mere…

EFTERLYSNING

Grundejerforeningen efterlyser ejerne af denne ”tiger-vogn” og fodboldmål.   Hvis ingen gør krav på “tiger-vognen” vil den blive tilbudt til dagsinstitutionen og fodboldmålene vil blive indsamlet som affald ved affaldsindsamlingen på søndag.  

Mere…

Invitation til deltagelse i nyt udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed

Furesø Kommune inviterer grundejerforeningerne til at deltage i det kommende § 17 stk. 4 udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed. Tilmeldingen og mere info findes på nedestående link. Ansøgningsfrist er den 17. marts 2019. Der er afsat to pladser til borgere fra grundejerforeninger ved trafikvej eller boligvej, lokalt organiserede grupper som arbejder med…

Mere…