Opdatering – lukning af Slangerupvej

Slangerupvej lukkes den 4. juli 2019 fra midnat pga. af brorenovering. Vejen forventes åbnet igen i uge 32. Da Slangerupvej er lukket fra krydset Regimentsvej/ Slangerupvej og frem til Farum Gydevej, ledes bilisterne ad Lillevangsvej/ Ryttergårdsvej/ Farum Gydevej. Bilister fra Farum mod Frederikssund ledes i krydset Bistrupvej/ Slangerupvej via Frederiksborgvej/…

Mere…

Opfølgning på borgermøde vedrørende ny lokalplan på Farum Kaserne, Garnisonsvej

Grundejerforeningen har modtaget en henvendelse fra forvaltningen, hvori de takker for stort fremmøde og engageret deltagelse i borgermødet den 27. maj 2019. Forvaltningen fremsender samtidig supplerende oplysninger, som aftalt på mødet: Facadetegninger for de bygninger, der er under opførelse i øjeblikket indenfor lokalplanens delområde 1 vest for Garnisonsvej Garnisonsvej LP 140…

Mere…

LUKNING AF SLANGERUPVEJ

Grundejerforeningen har fra Furesø Kommune modtaget et varsel om lukning af Slangerupvej. I forbindelse med nedrivning af broen på Slangerupvej, lukkes Slangerupvej fra uge 27 – 32 (vejen lukkes onsdag 3. juli 2019 om natten). Slangerupvej lukkes fra krydset ved Lillevangsvej/ Regimentsvej og frem til Farum Gydevej (rundkørslen). Cyklister og…

Mere…

Borgermøde – Lokalplan 140 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Som tidligere annonceret afholder Furesø Kommune et borgermøde den 27. maj 2019 om Lokalplansforsalg 140 på Farum Kaserne. Bestyrelsen opfordrer navnlig de nærmeste naboer (på Garnisonsvej,  Divisionsvænget, Stabsvænget og Armévænget) til at deltaget i mødet, hvor kommunen orienterer om lokalplanforslaget og svarer på de spørgsmål, som I har til projektet/lokalplanen.…

Mere…

Borgermøde den 27. maj 2019 – nyt etagebyggeri på Garnisonsvej

Furesø Kommune har den 6. maj 2019 sendt Forslag til Lokalplan 140 etagebyggeri på Garnisonsvej på Farum Kaserne i høring. I den forbindelse inviterer kommunen til et borgermøde mandag den 27. maj kl. 18-19 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. Læs mere om arrangementet her: https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2019/maj/borgermoede-lokalplan-140/  

Mere…

Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne

Byrådet har den 27. marts 2019 vedtaget, at offentliggøre et revideret planforslag for en Naturlegeplads ved Farum Kaserne. Det reviderede forslag fremkommer efter forvaltningen har holdt fire møder (henholdsvis den 6. juni, 22. juni, 21. august og 10. september 2018) med en række naboer i området, Danmarks Naturfredningsforening og Grundejerforeningen…

Mere…