E-mail “Nyheder” Ændres

Farum, den 13. september 2019. Flere hundred beboere i Farum kaserne området abonnerer på Grundejerforeningens e-mail information, hvor der regelmæssigt sendes Nyheder fra Grundejerforening Farum Kaserne. Disse nyhedsbreve er ind til nu sendt direkte fra vores hjemmeside farumkaserne.dk. Denne service flyttes nu til en ekstern operatør, der har fuldt styr…

Mere…

Hjemmesiden er opdateret

Farum Kaserne hjemmesiden blev den 10. september flyttet til One.Com hosting firmaet og ved samme lejlighed blev systemet konverteret fra den usikre HTTP til den sikre HTTPS protokol. Hjemmesiden gennemgår lige nu nogle væsentlige opdateringer for at øge sikkerheden mod ondsindede personer og organisationer, der konstant presser på for at…

Mere…

Opdatering – lukning af Slangerupvej

Slangerupvej lukkes den 4. juli 2019 fra midnat pga. af brorenovering. Vejen forventes åbnet igen i uge 32. Da Slangerupvej er lukket fra krydset Regimentsvej/ Slangerupvej og frem til Farum Gydevej, ledes bilisterne ad Lillevangsvej/ Ryttergårdsvej/ Farum Gydevej. Bilister fra Farum mod Frederikssund ledes i krydset Bistrupvej/ Slangerupvej via Frederiksborgvej/…

Mere…

Opfølgning på borgermøde vedrørende ny lokalplan på Farum Kaserne, Garnisonsvej

Grundejerforeningen har modtaget en henvendelse fra forvaltningen, hvori de takker for stort fremmøde og engageret deltagelse i borgermødet den 27. maj 2019. Forvaltningen fremsender samtidig supplerende oplysninger, som aftalt på mødet: Facadetegninger for de bygninger, der er under opførelse i øjeblikket indenfor lokalplanens delområde 1 vest for Garnisonsvej Garnisonsvej LP 140…

Mere…

LUKNING AF SLANGERUPVEJ

Grundejerforeningen har fra Furesø Kommune modtaget et varsel om lukning af Slangerupvej. I forbindelse med nedrivning af broen på Slangerupvej, lukkes Slangerupvej fra uge 27 – 32 (vejen lukkes onsdag 3. juli 2019 om natten). Slangerupvej lukkes fra krydset ved Lillevangsvej/ Regimentsvej og frem til Farum Gydevej (rundkørslen). Cyklister og…

Mere…

Borgermøde – Lokalplan 140 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Som tidligere annonceret afholder Furesø Kommune et borgermøde den 27. maj 2019 om Lokalplansforsalg 140 på Farum Kaserne. Bestyrelsen opfordrer navnlig de nærmeste naboer (på Garnisonsvej,  Divisionsvænget, Stabsvænget og Armévænget) til at deltaget i mødet, hvor kommunen orienterer om lokalplanforslaget og svarer på de spørgsmål, som I har til projektet/lokalplanen.…

Mere…