Opfølgning på borgermøde vedrørende ny lokalplan på Farum Kaserne, Garnisonsvej

Grundejerforeningen har modtaget en henvendelse fra forvaltningen, hvori de takker for stort fremmøde og engageret deltagelse i borgermødet den 27. maj 2019.

Forvaltningen fremsender samtidig supplerende oplysninger, som aftalt på mødet:

Facadetegninger for de bygninger, der er under opførelse i øjeblikket indenfor lokalplanens delområde 1 vest for Garnisonsvej
Garnisonsvej LP 140 – Facader bygningstype 2 i delområde 1

Der opføres som oplyst aktuelt tre blokke og det drejer sig om de tre nordligst beliggende bygninger B, C og D tættest på naturlandskabet jf. vedlagte situationsplan
Garnisonsvej LP 140 – situationsplan Residence Park i delområde 1

OBS: Forvaltningen beder om, at de beboere som måtte have fremsendt bemærkninger til lokalplansforsalget venligst genfremsender bemærkningerne til bme@furesoe.dk , att. Jens Søndergaard Kristensen med ’Genfremsendt’ i emnefeltet.

 

Tilbage til oversigten