Dispensation fra lokalplan 56 for Natur- og Golfområdet

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 08-11-2018: Indstillingen blev godkendt, idet cykel/gangsti og ridesti langs skellet mellem bebyggelsen Bel Air og Natur og Golfområdet etableres i henhold til lokalplan 56’s kort nr. 4. Du kan læse referatet her: 8-beslutning-dispensation-fra-lokalplan-56-for-natur-og-golfomradetpdf Eller benytte dette link: https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-byudvikling-og-bolig/ubb-5  

Mere…

Udvalgets beslutning – Forslag til Lokalplan 140 for Garnisonsparken på Farum Kaserne

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 08-11-2018: Sagen blev udsat med henblik på besigtigelse af området. Du kan læse referatet her: 4-beslutning-dispensation-til-opforelse-af-fire-blokke-pa-garnisonsvej-pa-farum-kasernepdf 3-beslutning-startsag-forslag-til-lokalplan-140-for-garnisonsparken-pa-farum-kasernepdf  eller benytte dette link https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-byudvikling-og-bolig/ubb-5  

Mere…

Naboorientering – etagebyggeri på Garnisonsvej 47

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering vedrørende dispensation til etagebyggeri på Garnisonsvej 47, matr. nr. 98 ah , Farum By, Farum. Har du bemærkninger til naboorienteringen, skal bestyrelsen have dem skriftligt senest onsdag den 24. oktober 2018 sendt til gf.farumkaserne@gmail.com Husk at påføre navn og adresse. Du finder dokumenterne herunder: Garnisonsvej 47, matr. nr. 98…

Mere…

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Furesø Kommune har sendt “Forslag til regulativ for husholdningsaffald” i høring. På baggrund heraf har bestyrelsen udarbejdet et udkast til høringssvar fra Grundejerforeningen Farum Kaserne, som du kan læse her: UDKAST Har du bemærkninger til høringen og/eller bestyrelsens udkast, skal vi have dem senest den 22. oktober 2018 via gf.farumkaserne@gmail.com…

Mere…