Naboorientering – etagebyggeri på Garnisonsvej 47

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering vedrørende dispensation til etagebyggeri på Garnisonsvej 47, matr. nr. 98 ah , Farum By, Farum.
Har du bemærkninger til naboorienteringen, skal bestyrelsen have dem skriftligt senest onsdag den 24. oktober 2018 sendt til gf.farumkaserne@gmail.com Husk at påføre navn og adresse.

Du finder dokumenterne herunder:
Garnisonsvej 47, matr. nr. 98 ah , Farum By, Farum, 3520 Farum –

Bilag 1 naboorientering – kopi dispensationsansøgning

Bilag 2 naboorientering – situationsplan Residence Park

Bilag 3 naboorientring – Facader bygningstype 2 

 

Tilbage til oversigten