Dispensation fra lokalplan 56 for Natur- og Golfområdet

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 08-11-2018: Indstillingen blev godkendt, idet cykel/gangsti og ridesti langs skellet mellem bebyggelsen Bel Air og Natur og Golfområdet etableres i henhold til lokalplan 56’s kort nr. 4.

Du kan læse referatet her: 8-beslutning-dispensation-fra-lokalplan-56-for-natur-og-golfomradetpdf

Eller benytte dette link: https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-byudvikling-og-bolig/ubb-5

 

Tilbage til oversigten