Udvalgets beslutning – Forslag til Lokalplan 140 for Garnisonsparken på Farum Kaserne

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 08-11-2018: Sagen blev udsat med henblik på besigtigelse af området. Du kan læse referatet her: 4-beslutning-dispensation-til-opforelse-af-fire-blokke-pa-garnisonsvej-pa-farum-kasernepdf 3-beslutning-startsag-forslag-til-lokalplan-140-for-garnisonsparken-pa-farum-kasernepdf  eller benytte dette link https://furesoe.meetingsplus.dk/committees/udvalg-for-byudvikling-og-bolig/ubb-5  

Mere…

Booking af stillads i Regimentsparken er åben

Sæsonen for oliering af døre og vinduer nærmer sig og vi har åbnet for booking af stilladset her: https://www.farumkaserne.dk/bebyggelserne/regimentsparken/book-stillads/ Gennemgangen med vores byggesagkyndige har bekræftet, hvor vigtig det er at vedligeholde træet med oliering hvert år. Hvis du har ”sprunget over” en sæson eller to, så vær især opmærksom på…

Mere…