Offentliggørelse af revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne

Byrådet har den 27. marts 2019 vedtaget, at offentliggøre et revideret planforslag for en Naturlegeplads ved Farum Kaserne.
Det reviderede forslag fremkommer efter forvaltningen har holdt fire møder (henholdsvis den 6. juni, 22. juni, 21. august og 10. september 2018) med en række naboer i området, Danmarks Naturfredningsforening og Grundejerforeningen Farum Kaserne for at finde en alternativ udformning af naturlegepladsen, der tager hensyn til naboerne, der bor ud til legepladsen ved Kompagnivej 1-5, til ønsket fra Grundejerforeningen om at have en legeplads for kvarterets børn og til de arter, spidssnudet frø og stor vandsalamander, der findes på grunden og i spredningskorridoren.

Som det fremgår af nedenstående kort er legezonernes beliggenhed og aktivitet nu ændret med det formål at tage større hensyn til naboerne.
Kort 2 (2018) er det forhenværende forslag, som var i offentlig høring i perioden 9. marts til 11. maj 2018.
Se kortet her: Kortbilag 2 Forslag til Lokalplan 130 2018
Kort 2 (2019) er det reviderede forslag, som nu er sendt i høring.
Se kortet her: Kortbilag Forslag til Lokalplan 130 2019

Du finder offentliggørelse af revideret forslag til Lokalplan 130 Naturlegeplads på Farum Kaserne her: offentliggoerelse-af-forslag-til-lokalplan-130-naturlegeplads-paa-farum-kaserne

eller via:

https://www.furesoe.dk/vaer-med/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer/2019/april/offentliggoerelse-af-revideret-forslag-til-lokalplan-130-naturlegeplads/

Tilbage til oversigten