Naboorientering delområde 2d

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering om dispensation fra lokalplanen til ændret bebyggelse på delområde 2d. Se link nedenfor.
Har du bemærkninger til høringen, skal vi have dem senest den 27. januar 2015 via gf.farumkaserne@gmail.com

Naboorientering delområde 2d

Tilbage til oversigten