Naboorientering delområde 2e

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering ansøgning om dispensation fra lokalplanen til ændret bebyggelse på delområde 2e. Se link nedenfor.
Har du bemærkninger til ansøgningen, skal vi have dem senest den 23. januar 2015 via gf.farumkaserne@gmail.com

Naboorientering: 190_2014_181885_Naboorientering_om_dispensation_fra_LP_70.6___Delo

Bilag/tegninger: Bilag til naboorientering delområde 2e Farum Kaserne – LP 70.6 – januar 2015

Tilbage til oversigten