KAOS omkring den nye affaldssortering

Grundejerforeningen fik den 28. april 2016 det svar, at der for beboerne på Farum Kaserne ikke er behov for aktiv framelding, da den nye ordning generelt ikke gælder i rækkehusbebyggelser og andre tætte/lave bebyggelser. Svaret kom efter at Grundejerforeningen havde rettet henvendelse til Furesø Kommune i et forsøg på at skabe klarhed over, hvorvidt beboerne på området ville blive omfattet af ordning pr. 1. juni 2016.
Har du mod dit ønske modtaget de nye affaldsbeholdere til sortering, skal du kontakte Furesø Kommune og bede dem sørge for afhentning af beholderne. Du kan henvise til den besked, som Grundejerforeningen har modtaget i april. Se mere her: https://www.farumkaserne.dk/den-nye-affaldsordning-lidt-mere-klarhed-for-farum-kaserne/ eller til Furesø Kommunes hjemmeside, hvoraf det fortsat fremgår: Byrådet har endnu ikke taget stilling til, hvordan og hvornår etageboliger og rækkehuse skal med i den nye affaldsordning, som blev vedtaget for villaejere den 1. juni 2016. Indtil da, skal du som beboer i rækkehus eller etagebolig blot behandle dit affald som hidtil.
Læs mere her: http://www.furesoe.dk/Borger/BoligOgByggeri/Affald/EtageboligerOgRaekkehuse

 

Tilbage til oversigten