Den nye affaldsordning – lidt mere klarhed for Farum Kaserne.

Grundejerforeningen har fået forskellige svar på, hvad den nye affaldsordning får af betydning for beboerne på Farum Kaserne. Vi har derfor bedt Furesø Kommune skabe klarhed over, hvad ordningen kommer til – eller ikke kommer til – at betyde for os og vi har nu modtaget nedenstående tilbagemelding via Bernhard Brackhahn, hos
Vestforbrænding:

Date:       28-04-2016 07:57
Det er korrekt, at der for beboerne i Farum Kaserne ikke er behov for aktiv framelding, da de nye ordninger generelt ikke gælder i rækkehusbebyggelser og andre tæt/lav bebyggelser fra 1. juni 2016. For rækkehusbebyggelser og andre tæt/lav bebyggelser er der ikke truffet politisk beslutning om ordningens tilrettelæggelse. Der vil for disse hustyper være behov for dialog med de enkelte boligområder for at finde beholderløsninger, der er tilpasset den konkrete bebyggelse.
Dvs. foreløbigt fortsætter de nuværende indsamlingsordninger for bebyggelsen Farum Kaserne. Det er business as usual, som du kalder det, men det er ikke ensbetydende med at der ikke er krav om ”egen-sortering”. Der er allerede i de nuværende regulativ krav om affaldssortering af bl.a. papir, pap, glas, plast og metal, som afleveres hhv. i de opstillede kuber på offentlige steder (glas, papir), til storskraldsordningen (pap) eller på genbrugsstationen.
Jeg håber dette kan skabe klarhed omkring de nye affaldsordninger.


Tilbage til oversigten