Dispensation til at fælde kastanjetræ

Furesø Kommune har givet dispensation til at fælde et af kastanjetræerne ud for Kasernehaven. Ansøgningen er kommet fra 2E Bolig.
Der er ikke tale om det træ, som har været udsat for hærværk, men træet som står umiddelbart ved siden af.

Sagen er afgjort uden forudgående naboorientering, herunder høring af Grundejerforeningen, da forvaltningen vurderer, at sagen er af underordnet betydning for de omkringboende, da de mener at træet er sygt og udgør en sikkerhedsrisiko.

Grundejerforeningen beklager beslutningen og har tilkendegivet vores utilfredshed over den manglede høring.

Afgørelsen kan læses her: Dispensationsafgørelse

 

Tilbage til oversigten