Vedligeholdelse og forbedring af skovene omkring The Scandinavians golfbaner

På vegne af The Scandinavians herunder orientering om renoveringsprojekt af skovområderne.

Kære naboer.
Som i nok har lagt mærke til, har skovene omkring The Scandinavians golfbaner ligget urørt hen de seneste mange år. Der er områder med mange væltede træer og flere vil vælte de kommende år, hvis de ikke bliver fældet.
For at skabe en mere sikker skov at færdes i, og med en stører biodiversitet, vil nu begynde et større renoveringsprojekt, af skovområderne. Dette vil blandt andet indebære fældning af ikke ønsket træer, som gran og lærk, for at give plads og lys til hjemmehørende træer, som eg og bøg, så de kan komme til at trives i mange år fremover.
Fremgangsmåden bliver den samme som man bruger i nationalparker over hele verden og vil hjælpe os med at skabe de bedste rammer for dyre og plantelivet, som vil alle vil få glæde af i mange år.
Det første fase af projektet vil starte i den østlige del af vores område. Det indbefatter området imellem Vanddamsvej og lejlighederne på Pionervej og vil begynde mandag den 2. marts og vil vare ca. 4 dage. Der vil blive arbejdet med store skovmaskiner, dette vil indebære noget støj medens arbejdet foregår.

Tilbage til oversigten