Udvidelse og vedligeholdelse af legepladserne er gået i gang.

De første nye legeredskaber bl.a. karrusel, nedgravede trampoliner og vippedyr er nu på plads på legepladsen ved Soldaterstien. Om få dage bliver ”fugleredderne” på legepladserne i Garnisonsparken erstattet med rigtige gynger. Samtidig bliver legehusene, fra de nedlagte legepladser, placeret som en legehus-by i tilknytning til legepladsen ved Soldaterstien. Grundejerforeningen håber, at alle områdets børn vil tage godt imod og benytte de nye legeredskaber.

Bestyrelsen lægger fortsat massivt pres på både forvaltning, udvalg og borgmester for at imødekomme vores ønske og behov for en anderledes og større legeplads på friarealerne nord for Kompagnivej. Senest har formanden for Grundejerforeningen rettet direkte henvendelse til borgmesteren og formanden for Miljø, Plan og Teknik udvalget. Bestyrelsen tror fuldt og fast på projektet – og giver ikke op! Vi har fuld forståelse for, at forældre ind i mellem, via Facebook grupperne, efterlyser større variation i legetilbuddene, som bl.a. svævebane, klatreborg m.m., men når det kræver lokalplansændringer, naturfredning, landzoneændringer, politisk prioritering er projektet afhængig af mange godkendelser, som bestyrelsen ingen indflydelse har på. Vi kan derfor ikke andet end at blive ved med at presse på og ellers væbne os med tålmodighed.

Tilbage til oversigten