Udsættelse af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling maj 2020.

Grundet omstændighederne er det besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen forventes afholdt til september.

I henhold til vedtægterne vil indkaldelse ske med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

Tilbage til oversigten