Udrulning af ny affaldsordning forsinkes

Furesø Kommune har oplyst, at udrulningen af den nye affaldsordning, der muliggør en yderligere affaldssortering, er forsinket på grund af udeståender i forhold til lokalplanerne på kaserneområdet.

Dette betyder, at arbejdet med at implementere en passende affaldssorteringsløsning for de enkelte delområder er sat i bero og afventer genoptagelse fra Furesø Kommune. Grundejerforeningen forventer at dette sker i løbet af første kvartal 2022.

Tilbage til oversigten