Udgravning af kælder ved byggeriet af Residence Park, Garnisonsvej

I forbindelse med opførelsen af den 4. og sidste etageejendom på Garnisonsvej har bygherre ansøgt Grundejerforeningen om tilladelse til inddragelse af græsarealet syd for byggepladsen. Baggrunden er, at den kommende ejendom, som den sidste ud af de 4, skal have udgravet til kælder. Bygherre har derfor brug for yderligere areal til sikring af dette anlægsprojekt. Grundejerforeningen har været i dialog med kommunen, som har godkendt indhegningen.

Aktuelt er der ingen udmeldinger om dato for opstarten af byggeriet af Hole In One på modsatte side af Garnisonsvej. Skellet mellem byggearealet og Grundejerforeningens private areal mod Garnisonsparken er dog allerede nu markeret ved skelpæle.

På kortet her  Kortudsnit er det nuværende byggefelt markeret med blåt kryds og de to kommende byggefelter (Hole In One) markeret med røde kryds. Det med grønt markeret er bevaringsværdig beplantning, som ikke må ryddes/fældes.

Link til Hole In One projekt- og salgsside: https://2ebolig.dk/projekter/hole-in-one/

 

 

Tilbage til oversigten