Tilsyn med byggepladserne

Furesø Kommune har oplyst Grundejerforeningen om, at nedenstående er meddelt til de ansvarlige for byggepladserne ved et møde den 24. november 2015.

Fejning
Fejning af veje skal modsvare den jordkørsel der finder sted. Dvs. der skal fejes dagligt, hvis der dagligt køres med jord.

Støj
Der må udføres støjende arbejde i tidsrummet 7-18. Efter kl. 18 og i weekender må der gerne arbejdes, med f.eks. indvendig maling og lignende der ikke støjer. Dog skal håndværkerne være opmærksomme på ikke at støje på pladsen med f.eks. smækkende bildøre, høj musik ect. Skal der køres med specialtransport uden for tidsrummet 7-18, så skal der ansøges om tilladelse til Furesø Kommune på forhånd.

Uhensigtsmæssig kørsel og parkering
Der må ikke køres på cykelstier og fortove. Der må heller ikke parkeres langs Regimentsvej og Pionervej.

Tilsyn og hjælp fra beboerne
Furesø Kommune fører stadig løbende tilsyn, men kan selvfølgelig ikke være tilstede hele tiden. De sætter derfor stor pris på beboernes tilbagemeldinger. Oplever vi fortsat støjende aktiviteter udenfor tidsrummet 7-18, kørsel på cykelstien/fortovet, ulovlig parkeringer eller andet uhensigtsmæssigt, hører kommunen derfor meget gerne fra os med besked og tidspunkt og meget gerne billeder. Oplysningerne kan sendes til gf.farumkaserne@gmail.com eller direkte til Center for By og Miljø via bme@furesoe.dk

 

 

Tilbage til oversigten