Til orientering – brug af fællesområder

Foranlediget af en aktuel sag skal Grundejerforeningen gøre medlemmerne opmærksom på, at der ikke må henstilles campingvogne, container, privat inventar m.m. på foreningens områder uden særlig aftale.
Se mere her:
Parkering
Brug af fællesarealer

Tilbage til oversigten