Status på snerydning

Grundejerforeningens mandskab er i gang med snerydningen, der dog vanskeliggøres og forsinkes af fastkørte biler og parkerede biler på fortove/vendepladser. Vi håber, at snerydningen kan være gennemført indenfor de næste par timer. Der er tilkaldt ekstra mandskab og køretøjer.
Det er kommunens ansvar at rydde Garnisonsvej, Regimentsvej, Pionervej og Kompagnivej inklusiv fortove og cykelstier.
Tak til alle de beboere, som her til morgen har bidraget lokalt til snerydningen.
OBS:
Vægten fra sneen betyder lige nu, at der er stor risiko for nedfaldende grene. Pas derfor på, hvis du færdes på bl.a. Soldaterstien, Bukkefaldsstien og golfbanen i dag.

 

Tilbage til oversigten