Sortering af affald

Så nærmer tiden sig, hvor også enfamiliehusene på kasernen skal sortere affald. Mange gør det allerede, men for dem, som endnu ikke er tilmeldt den nye affaldsordning, vil der komme et brev fra Furesø Kommune, der indeholder retningslinjer for den nye affaldsordning, mulige løsningsmodeller samt tidsfrist for implementering m.v.

Grundejerforeningen Farum Kaserne har været i tæt dialog med Furesø Kommune omkring udrulningen af den nye affaldsordning for at sikre en ensartet løsning specifikt for de enkelte delområder, men også mere generelt for hele området. Således tilbydes medlemmerne på de enkelte delområder mulighed for i fællesskab at vælge mellem beholdere til affald på egen grund, eller om der skal være fælles beholdere til affald på et centralt sted på grundejerforeningens område. Det er også muligt at kombinere beholdere på egen grund med fælles beholdere. Furesø Kommunes konsulent fra Vestforbrænding vil rådgive jer om løsningerne i den videre dialog.

Tilbage til oversigten