Snerydning på Regimentsvej, Garnisonsvej, Pionervej og Kompagnivej

Regimentsvej, Garnisonsvej, Pionervej og Kompagnivej er kategoriseret som vinterklasse III af Furesø Kommune, og det er kommunen, som er ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse af disse – inklusiv fortov og cykelstier.

På veje, der er i vinterklasse III foretager kommunen følgende:
Saltning henholdsvis snerydning udføres kun på hverdage indenfor normal arbejdstid og i det omfang, de øvrige opgaver tillader det.

På Farum Kaserne kan vi derfor desværre ikke forvente, at få sneryddet og saltet i weekender eller uden for normal arbejdstid.

På baggrund af vores indbyggertal, og fordi de nævnte veje er eneste ind- og udkørselsmuligheder fra et ellers lukket området, vil Grundejerforeningen ansøge Furesø Kommune om at opgradere de 4 omtalte veje til vinterklasse II.

På veje, der er i vinterklasse II foretager kommunen følgende:
Saltning henholdsvis snerydning foretages mellem kl. 5.00 – 22.00. Servicemålet opnås ved at glatførebekæmpelse foretages præventivt inden fornævnte tidsinterval. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller efter, der er faldet ca. 5 cm jævnt snelag inden for nævnte tidsinterval.

Bemærk at snerydning og saltning på Soldaterstien og Bukkefaldsstien er kommunens ansvar.

 

Tilbage til oversigten