Snerydning og saltning

Da der i nat fortsat forventes en del sne, vil rydning og saltning påbegyndes i morgen tidlig.
Snerydning af vejene: Divisionsvænget, Stabsvænget, Armévænget, Korpsvænget, Skansevænget og Patruljevænget forudsætter, at der ikke holder parkerende biler på vendepladserne anlagt for enden af de lukkede veje. Vendepladserne skal friholdes til brug for mandskabets arbejdskøretøjer.
Rydning og saltning af fortove forudsætter, at der ikke holder parkerede biler på disse.
Har du spørgsmål vedrørende Grundejerforeningens vintervedligeholdelse, er du velkommen til at sende os en mail via gf.farumkaserne@gmail.com

 

 

Tilbage til oversigten