Snerydning – den første sne er faldet

Grundejerforeningen foretager snerydning på de private fællesveje. Fortove ryddes ved snefald, mens kørebanerne normalt først ryddes ved snedybde på mere end 5-7 cm, hvor fremkommeligheden for bilister ikke længere er acceptabel.
Furesø Kommunen foretager snerydning på de kommunale veje, fortove og cykelstier, hvilket vil sige Regimentsvej, Garnisonsvej, Kompagnivej og Pionervej. Der er desuden kommunens ansvar at rydde sne og salte Soldaterstien og Bukkefaldsstien. Læs mere om snerydning i Furesø Kommune her:
http://www.furesoe.dk/kommunen/vejeogtrafik/snerydning.aspx
Bemærk venligst at parkering på private fællesveje (boligveje) og vendepladserne kan medføre, at der ikke ryddes for sne. Tilsvarende gælder parkering på de kommunale veje. Læs parkeringsreglerne for Farum Kaserne her: https://www.farumkaserne.dk/grundejerforeningen/drift-af-faellesomrader/parkering-paa-farum-kaserne-2/

 

 

Tilbage til oversigten