Sne i weekenden

Ifølge DMI forventes en del sne i den kommende weekend.
Hvis snefaldet bliver i det varslede omfang, vil Grundejerforeningens mandskab have behov for at benytte større køretøjer (traktorer, plov m.m.) Vi skal derfor minde om, at parkering ikke må ske langs vej og på vendepladser. Parkerede biler på omtalte steder vil kunne betyde, at snerydningen ikke kan finde sted.

 

Tilbage til oversigten