Slut med snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje klasse III – også på Farum Kaserne.

Furesø kommune har med virkning fra januar 2016 ændret serviceniveauet for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje i kommunen. Ændringen betyder bl.a., at der ingen glatførebekæmpelse eller snerydning foretages på veje i vintervej klasse III.
Da Regimentsvej, Kompagnivej, Pionervej og Garnisonsvej er offentlige veje i denne klasse, vil der derfor fremover ikke ske hverken snerydning eller glatførebekæmpelse på disse.
Bestyrelsen drøfter konsekvensen for grundejerforeningens medlemmer på det førstkommende møde (26/1), og beder derfor medlemmerne afvente referatet, som vil blive annonceret her på hjemmesiden som sædvanligt.

Tilbage til oversigten