Rydningen af træer og bevoksning – Kasernehaven

På byggegrunden, hvor 2E Bolig skal opføre Kasernehaven, er rydningen af området igangsat.
Se her:   Kasernehaven: bevaringsvaerdige-traeer-og-bevoksning  hvilket træer der skal bevares på delområdet.

 

Tilbage til oversigten