Orientering om dispensation fra lokalplan 70.4 til byggeri på Garnisonsvej 47

Grundejerforeningen har modtaget denne orientering om Furesø Kommunes afgørelse fordi foreningen har indgivet høringssvar i forbindelse med naboorienteringen, der er gennemført forud for afgørelsen.
Læs brevet her: CaseNo18-17270_1761951_v6_Dispensationsafgørelse

Som det fremgår af afgørelsen blev sagen behandlet på mødet i Udvalg for byudvikling og bolig den 6. december 2018. Referat fra udvalgets behandling af sagen findes i dette link Referat fra udvalgets behandling 

 

Tilbage til oversigten