Orientering om den kommende generalforsamling i Grundejerforeningen.

Næste generalforsamling i Grundejerforeningen Farum Kaserne afholdes den 28. maj 2015. Indkaldelsen fremsendes til alle personlige medlemmer samt Ejerforeningen Garnisonsparken, Ejerforeningen Golf Residence og AAB’s afdelingsbestyrelse senest 2 uger før afholdelsen. Tidspunkt og sted vil fremgå af indkaldelsen, der også indeholder dagsorden. Med indkaldelsen fremsendes tillige et eksemplar af årsregnskabet. Har du spørgsmål vedrørende generalforsamlingen er du velkommen til at skrive til gf.farumkaserne@gmail.com

Du finder vores vedtægter her: https://www.farumkaserne.dk/grundejerforeningen/forretningsorden/

Tilbage til oversigten