Opstart af byggeri på Pionervej – Holdepunktet

I den forløbende uge er det første arbejde med etableringen af byggepladsen så små gået i gang. Bl.a. er enggræsset slået og der er sat skelpæle op på arealet. Desuden er der opstillet containere til den kommende ”skurby” og grunden er ryddet for træer og buske, som desværre ikke kan bevares. I næste uge starter kloark- og jordarbejdet, hvor der bl.a. skal graves 2 stikledninger ud til eksisterende brønde i Pionervej. Dette arbejde vil påvirke pladsforholdene for gennemkørsel på Pionervej, men der bliver lagt jernplader ud, så almindelige personbiler kan passere, og entreprenøren er opmærksom på, at skraldebilen skal have adgang om fredagen.
Inden der er etableret parkeringsareal nordøst på grunden, vil der være en del biler og varetransporter langs vejkanten på Pionervej. Dette betyder, der vil være vejindsnævring frem til medio september, hvor entreprenøren forventer at pladsforholdene inde på byggepladsen er anlagt.
Entreprenøren er opmærksom på, at støv og mudder fra lastbiler, der kører ud og ind fra pladsen, desværre ikke kan undgås, men vil forsøge at begrænse generne ved at renholde vejen med fejekost, når det er nødvendigt.
Til yderligere orientering oplyses, at der arbejdes fra kl. 06.30 til 15.30 mandag til torsdag og kl. 06.30 til 14.00 fredag.
Det er entreprenørens ønske at give Grundejerforeningen informationer i rette tid, da han er velvidende om, at arbejdet vil påvirke både trafikken og de omkringliggende beboelser. Har du spørgsmål i relation til byggepladsen, er du meget velkommen til at kontakte Grundejerforeningen, der løbende er i dialog med entreprenøren.
Kontakt os på gf.farumkaserne@gmail.com

Tilbage til oversigten