Opførelsen af Golf Residence II starter

I næste uge tager NCC det første spadestik til byggepladsen, hvor Golf Residence etape 2 skal opføres.
Desuden er der åbnet for salget af etape 3. Golf Residence kommer til at bestå af i alt 5 etageejendomme på delområde 4. Du kan se lokalplanen for Golf Residence/området her: https://www.farumkaserne.dk/kaserneomraadet/lokalplanen/

Tilbage til oversigten